Траурна агенция „Милениум“ предлага съдействие за настаняване в хоспис. Отлични условия на приемливи цени.