Организиране на погребение от Погребална агенция „Милениум” – гр.Варна

Необходими документи:

Съобщение за смърт /Ако, не се отзове Вашият личен лекар, агенцията може да подсигури такъв/.

Ако Вашият близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.

Лична карта или паспорт на починалия.

За извършване на погребение в старо гробно място са необходими следните документи:

Квитанция за платено гробно място.

Документ, доказващ наследствена връзка с първия починал и сега починалия (удостоверение за наследници, удостоверение за семейно положение и родство) – задължително в оригинал.

Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници /по удостоверението за наследници/ с декларация по образец от техническа служба.

За организация на погребение в ново гробно място е необходимо:

Съобщение за смърт, издадено от личен лекар или болнично заведение, ако смъртта е настъпила в такова.

Лична карта на покойника

Ако имате наследствено гробно място необходимо е да са изминали 8 години от полагането на последния починал.
Погребението може да се извърши без ритуал, с църковен или граждански ритуал. Църковният ритуал във всяка църква е с различна такса, определена от самата нея.

Траурна агенция „Милениум” е ДЕНОНОЩНО на разположение във връзка със скръбен случай. Потърсете ни на телефон 0898514520 или 0888182092.