Организиране на кремация от Погребална агенция „Милениум” – гр.Варна.

Необходими документи:

Съобщение за смърт, издадено от личен лекар или болнично заведение, ако смъртта е настъпила в такова.

Разрешително за кремация, издадено от лекаря, който е констатирал смъртта.

Лична карта на починалия

Декларация от най-близкия родственик на починалия, че е съгласен тялото да бъде кремирано /типова бланка по образец/

Документ, доказващ роднинска връзка от попълнилия декларацията с починалото лице /в оригинал/, ако няма такъв документ, от общината по постоянен адрес на починалия, се изисква удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки на базата на вече издаден смъртен акт на сега починалия

Полагане на урна

Урната може да бъде положена в старо гробно място, за което се изискват същите документи при погребение в стар гроб. В този случай не е необходим санитарен период от 8 години след последното погребение.

Урната може да бъде положена в стара урнова ниша. Изискваните документи са същите както при полагането в старо гробно място.

Траурна агенция „Милениум” е ДЕНОНОЩНО на разположение във връзка със скръбен случай. Потърсете ни на телефон 0898514520 или 0888182092.